საყობი დღიურად

საყობი დღიურად2018-09-08T16:33:37+00:00

კომპანია ნერგავს ახალ პროდუქტს საქართველოს ბაზარზე.

 

იქიდან გამომდინარე, რომ  ზოგიერთ კომაპნიას მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე საწყობი არ ჭირდება დიდხნიანი ვადით (თვეები) და/ან საწყობი ჭირდება მცირე მოცულობის (1,2,3 …..მ 2) შევიმუშავეთ ახალი პროდუქტი.

 

კომპანია იქირავებს საწყობს იმდენი დღით რამდენი დღეც ექნება განთავსებული საქონელი საწყობში და გადაიხდის ზუსტად იმდენი კვადარტულის ფასს რამდენი კვადრატულიც ექნება დაკავებული.

 

ღირებულება: 1 კვადრატული მეტრის ფასი დღეში 1 ლარი.